top of page

เท้าแบน (Flat Feet)ลักษณะของเท้าที่ไม่มีส่วนโค้งเว้าตรงกลางเท้า เมื่อลุกขึ้นยืน ฝ่าเท้าจะราบแนบไปกับพื้นทั้งหมด ตรงกลางฝ่าเท้าที่โค้งขึ้นมานั้นคืออุ้งเท้า (Arch) ซึ่งทอดไปตามแนวยาวและแนวขวางของฝ่าเท้า

อุ้งเท้าเกิดจากการยึดกันระหว่างเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูกเท้า โดยเส้นเอ็นที่เท้าเองและเส้นเอ็นส่วนที่ต่อจากขาส่วนล่างจะยึดกระดูกตรงกลางเท้าเข้ากับส้นเท้า ทำให้กลางฝ่าเท้าโค้งเข้ามาและไม่ราบไปกับพื้น ภาวะเท้าแบนเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเด็กเล็ก เนื่องจากฝ่าเท้าของเด็กมีไขมันและเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้มองเห็นอุ้งเท้าตรงฝ่าเท้าได้ไม่ชัด แต่เมื่อโตขึ้นช่องโค้งก็จะค่อย ๆ ปรากฏขึ้นมา บางคนอาจได้รับการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวมาทางพันธุกรรม นอกจากนี้ ภาวะเท้าแบนอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือเสื่อมสภาพไปตามอายุวิธีการดูแลง่ายๆ 1. เลือกรองเท้าคุณภาพ มีการกระจายแรงสูง 2. ใช้แผ่นรองเท้าเสริมอุ้ง เพื่อเพิ่มกรกระจายแรงบริเวณอุ้งเท้า 3. ติดอุปกรณ์เสริม Arch Support เพื่อรับอุ้งเท้า 4. บริหารยืดเอ็นฝ่าเท้าและเอ็นร้อยหวาย 5. ลดน้ำหนัก ไม่ถือของหนักจนเกินไป

ดู 200 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page